به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


نسبت سنجی روایات تنجس آب

نسبت سنجی میان روایات تنجس مطلق آب در اثر برخورد با نجاست در صورتی که تغییر کند و روایات عدم تنجس آب کر در اثر برخورد با نجاست مطلقا

موضوع روایات دسته اول: مجموعه آب هایی که با نجاست برخورد کرده و تغییر کرده اند

حکم : تنجس

موضوع روایات دسته دوم: مجموعه آب های کر که با نجاست برخورد کرده اند اعم از آنها که تغییر کرده اند و آنها که تغییر نکرده اند

حکم: عدم تنجس

نسبت: عام و خاص من وجه

افتراق موضوع دسته اول نسبت به دوم: آب هایی که با نجاست برخورد کرده و تغییر کرده اند وکر نیستند

افتراق موضوع دسته دوم نسبت به اول: آب های کری که با نجاست برخورد کرده و تغییر نکرده اند

اشتراک: آبهای کری که با نجاست برخورد کرده و تغییر کرده اند

 نسبتشان عموم و خصوص من وجه است در وجه اشتراک برخورد دارند.

امر دائر است بین این که دست از ظهور اطلاق دلیل اول در همه آبها برداشته و به قرینه دلیل دوم بگوییم منظور همه آبها هستند به جز کر یا دست از ظهور اطلاق دلیل دوم نسبت به تغییر و عدم تغییر برداشته و به قرینه دلیل اول بگوییم منظور آب کری است که تغییر نکند

اگر هیچ یک ترجیحی بر دیگری نداشتند هر دو از دست ما خارج می شوند. یعنی ما در باره آب کر متغیر نمی توانیم از این دو دلیل استفاده کنیم و باید به ادله دیگری مراجعه کنیم اگر عمومات فوقانی باشد فبها و گرنه اصل بر طهارت است. شاید بیاناتی مانند خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء را بتوانیم به عنوان عمومات فوقانی و اصلی باب در نظر بگیریم که البته نتیجه اش با خروجی اصل یکسان است.

البته در میان ادله کر بیاناتی هم داریم که عدم تنجس کر را مقید به عدم تغیر نموده است که در این صورت برخوردی میان ادله تنجس مطلق آب و ادله اعتصام کر صورت نمی گیرد.

نکته دیگری که در نسبت سنجی میان ادله کر و ادله تنجس آب باید در نظر داشت نسبت میان دلالتهای التزامی است. اگر ادله کر را دارای مفهوم بدانیم در این صورت با ادله تنجس آب برخورد خواهد داشت زیرا ادله تنجس آب درباره آب کمتر از کر حکم به عدم تنجس در صورت عدم تغیر می دهند در حالیکه مفهوم ادله کر تغیر را در تنجس آب کمتر از کر شرط نمی داند. درست همان وضعیتی که میان دلالتهای مطابقی این دو دسته دلیل بود میان مفاهیمشان برقرار می شود و الکلام الکلام.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است